СЕВЕРНЯШКИ
АНСАМБЪЛ

за народни песни и танци “Иван вълев”

история Северняшки ансамбъл
История
65 годишна история

Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ Плевен е създаден преди 65 години в историческия град Плевен – център на плодородната и богата на фолклор Дунавска равнина. Концертните програми на състава се осъществяват въз основа на задълбочено изучаване и творческо обогатяване на песенния и танцов материал. Той представя най-характерното за фолклорната област между Дунав и Стара планина.

история Северняшки ансамбъл

Награди

Северняшки ансамбъл защитава достолепието и безспорната класа на своето изкуство, призвано да напомня за богатството, жизнеустойчивостта и духовното излъчване на българския фолклор. Годините минават в творческо напрежение и активност, изпълнени с хубави дела и високи художествени постижения, завоюване на нови и нови върхове в изпълнителското майсторство, за които говорят и множеството награди.

ВИДЕО

Изключителна палитра от багри, цветове, ритми, танци и музика – това са нашите концерти.

МУЗИКА

Музиката на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ разкрива еволюцията на песенния стил от самобитните хармонизации на народни мелодии до сложни разработки, авторски песни и оркестрови произведения, притежава съвършен баланс на гласове, прецизна чистота, дикция, нюансировка и ярко динамическо оцветяване, изключително техническо съвършенство със стилов маниер и еталон в практиката на ансамбловото музициране.
Прочула се Неранза
Северняшки ансамбъл
Тъкала ли си, момина мале
Северняшки ансамбъл